Egitmenler

 Duyurular

  

Yin Yoga


Yin Yoga - Yin Yoga - Yin Yoga

YİN YOGA

Taoist felsefede Yin ve Yang tanımı vardır. Yin ve yang birbirinin tersidir ve birbirini dengeler. Mutlak tamamen yin ya da tamamen yang yoktur. Her birinin içinde diğerinden bir miktar bulunur. Her şey relatif olarak yin ya da yangdır. Birine göre yin olan diğerine göre yang olabilir. Bir kıstasa göre yang olan diğer kıstasa gire yin olabilir. Mesela ılık soğuğa göre yangdır, ama sıcağa göre yindir.
Yang Yin
Parlak Karanlık
Büyük Küçük
Sıvı Katı
Görünen Gizli
Sıcak Soğuk
Hareketli Durağan
Vücudumuzdaki dokulara baktığımızda yin ve yang ayrımını görürüz.
Yang; İçinde sıvı oranı fazla olan hareket eden, ısınan, yüzeyde olan dokular kaslar. Bir başka deyişle elastik olanlar.
Yin; İçinde sıvı miktarı az olan, gizli, soğuk, hareketsiz olan dokular, kemikler ve bağ dokularıdır.
Yin Yang
Kemikler Kaslar
Ligamentler
Bir yerde aşırılık varsa dengelemek için tersine ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisi de birbiri için varlar.
Yin yoga Nedir?
Yoga asanalarını da incelediğimizde, bazılarının kaslara yönelik bazılarının bağ dokularına ve eklemlere yönelik olduğunu görürüz.
Kaslar yangdır hareketlidir ritmik hareketleri severler.
Bağ dokuları yindir, ritmik hareketlerle zarar görürler. Uzun süreli duruşlarla esnerler.
Örneğin ortodontister, dişlerin hizasını değiştirebilmek için birkaç senelik bir tedavi uygularlar. Braketler takarlar. Beklerler sıkıştırırlar.
Tekrar beklerler. Kısa darbelerle dişleri hizalamaya çalışsalar veya ilk başta çok sıksalar dişler dökülürdü.
Kısaca yin yogayı, eklemleri sağlıklı kılmak için ve bağ dokularına yönelik olarak yapılan ve aktif olmayan asanalarda daha uzun sürelerle yapılan duruşlar olarak adlandırabiliriz. Aktif yoga yaparken önce kaslarımızı ısıtırız, asanalara başlarken tadasanayı alırken diz eklemlerimizi korumak için diz kapaklarımızı yukarı çekeriz. Yin yoga için ısınmamıza gerek yok. Isınırsak bağ dokularında olmasını istediğimiz gerilmenin bir kısmını kaslar yapar. Yin yogada hedef bağ dokularıdır.
KURALLAR:
BİRİNCİ KURAL: UYGUN ŞEKİL, UYGUN SINIR.
İKİNCİ KURAL: HAREKETSİZLİK
ÜÇÜNCÜ KURAL: SÜRE

NE ZAMAN YAPILMALI:

Yin programın daha etkili olması için kaslar ısıtılmadan yapılması gerekir. Çalışma soğuk ve cereyanlı bir yerde yapılmamalı. Sabah kalktığımızda kaslarımız soğuktur. Yin yoga yaparsak bağ dokuları daha fazla etkilenir. Gün boyunca kaslarımız çalışıp ısınır. Akşam yaptığımızda yinin fiziksel faydaları azalır ama psikolojik faydaları artar. Gün boyu koşturmuşuzdur yang durumdayızdır. Yin ile bunu dengeleriz. Hayat çok hızlı ise yolculuklar, koşturmalar çok ise yin bizi dengeler. Mens döneminde yin çalışmak ağrıları azaltır. Diğer yandan çok durgun, uyuşuk hissediyorsanız, 8 saat boyu masa başında oturduysanız kış günüyse daha aktif yang bir çalışma dengenizi sağlar. İç rehberinizi dinleyin. Yin pratiktir, her yerde yapılabilir. Mata bile ihtiyacınız yok. Sadece ufak ve temiz bir alan gerekiyor. TV seyrederken, telefonla konuşurken bile yapabilirsiniz. Bu durumda psikolojik etkisi olmaz ama fiziksel etkisi olur.
Yin restoratif yoga değildir.
Eklemlerinizde problem varsa önce tedavi olun sonra yin yapın. Yoganın düzeltemeyeceği tek problem yine yoganın yaptığıdır Her poz herkes için uygun olmayabilir.
Yin yogada yapılmaması gereken iki şey var.
Agresif davranmamak, zorlamamak.
Boşa kürek çekmek. Hiç bir şey hissetmiyorsanız işe yaramıyor demektir, zaman kaybıdır.
Ayfer Yoga Pilates Ayfer Yoga Pilates Ayfer Yoga Pilates Ayfer Yoga Pilates Ayfer Yoga Pilates Ayfer Yoga Pilates
Ayfer Yoga Pilates Ayfer Yoga Pilates Ayfer Yoga Pilates